ปัจจุบันมหาวิทยาลัย MAHSA มีความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติและวิชาชีพหลากหลายองค์กรรวมถึงมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร อาทิเช่น:

 • มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin, สหราชอาณาจักร
 • สถาบันนักบัญชีเพื่อการจัดการได้รับอนุญาต (CIMA)
 • สมาคมทันตกรรมศรีลังกา
 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย


Phase 1 – Preclinical
Phase 1 span 4 semesters over 2 years. This phase covers biomedical sciences (i.e. Anatomy, Physiology, Biochemistry, genetics, Pathology, Microbiology, Parasitology and Pharmacology) which are integrated or repackaged into body systems call blocks e.g. Cardiovasculat Block (CVS), and non-block modules which run across one or more blocks such as personal and Professional Development strand or PPD, Early Clinical Exposure and Community-oriented subjects (Epidemiology and Research Methodology). At the end of Phase l (i.e. end of semester 4), all students will for the Firs professional Examination.

Semester 1 (Modules)

 • Biomedical Sciences: 8 weeks
 • Basic Mechanisms of Disease: 6 weeks
 • Genetics, Immunology, Molecular Med: 4 weeks

Semester 2 (Modules)

 • Cardiovascular: 8 weeks
 • Hematology: 4 weeks
 • Respiratory: 6 weeks

Semester 3 (Modules)

 • GIT: 7 weeks
 • URG: 6 weeks
 • RPD: 5 weeks

Semester 4 (Module)

 • MSK: 6 weeks
 • NVS: 7 weeks
 • EDM: 5 weeks

Professional Examination I

Phase 2 – Clinical Program
Upon completion of Phase 1, and having passed the First Professional Examination, the student will proceed to Phase 2 of the program which is Clerkship Phase. This phase covers Year 3, 4 and 5 (6 semesters), generally held at hospitals and health service centers that have fulfilled the requirements of teaching centers. The student will undergo rotational postings of 2 to 8 weeks through the proficiencies of Medicine, Surgery and Community Health. Each posting has defined learning objectives, which form the basis of the in-course assessments and the end-of-posting examinations.

Year 3: Introduction to Clinical Medicine

 • Medicine: 8 weeks
 • Surgery: 8 weeks
 • Paediatrics: 8 weeks
 • Obstetrics & Gynaecology: 8 weeks
 • Primary Care Medicine / Psychiatry: 8 weeks

Year 4: Community Medicine & Clinical Specialty

 • Medicine: 6 weeks
 • Surgery: 6 weeks
 • Orthopedics: 6 weeks
 • Psychiatry: 6 weeks
 • Emergency Medicine / Anesthesiology / Critical & Palliative Care: 6 weeks
 • Ophthalmology / ENT / Forensic Medicine: 6 weeks
 • Rural Health / Urban Health: 6 weeks

Year 5: Consolidation of Clinical Medicine

 • Medicine: 8 weeks
 • Surgery: 8 weeks
 • Paediatrics & Neonatology: 8 weeks
 • Obstetrics & Gynaecology: 8 weeks
 • Primary Care Medicine / Orthopedics: 8 weeks

Professional Examination II

 

สอบถามเพิ่มเติมคณะแพทย์ MBBS ที่ MAHSA University