บริษัทอีดูไพรด์มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีการจัดโปรเจคซัมเมอร์แคมป์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างเข้มข้น

ให้กับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

 ทำไมถึงต้องเรียนที่ Limkokwing University ?

มหาวิทยาลัย Limkokwing University เป็นมหาวิทยาลัยอินเตอร์นานาชาติที่ผสมผสานหลากหลายประเพณีรวมนักเรียนต่างชาติจาก 150 ประเทศทั่วโลกไว้ด้วยกัน บรรยากาศที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆและเปิดโอกาศให้นักเรียนได้ทำความรู้จักและมีคอนเนคชั่นกับเพื่อนๆทั่วโลกอย่างง่ายดาย 


ที่ Limkokwing University มีระดับการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับ Foundation, ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก ทางมหาวิทยาลัยได้คำนึงถึงการเปิดตลาดการศึกษาให้นักเรียนไทยได้มีโอกาศเข้าร่วมเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยมอบทุนการศึกษาส่วนลด 30 เปอร์เซ็น ตลอดหลักสูตรให้กับนักเรียนไทยที่จบมัธยม 6 และมีผลการเรียน 2.0 ขึ้นไป ที่นี่มีนักเรียนไทยอยู่ประมาน 10 ท่าน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นส่วนน้อยมากๆ 


ที่มหาวิทยาลัย Limkokwing University มีสาขาวิชาหลากหลายโดยแบ่งเป็นทั้งหมด 6 คณะดังนี้

  • Faculty of Business Management and Globalization 
  • Faculty of Design and Innovation
  • Faculty of Multimedia Creativity
  • Faculty of Information & Communication Technology
  • Faculty of Communication, Media and Broadcasting 
  • Faculty of Fashion & Lifestyle Creativityหลักสูตร Foundation เรียน 1 ปี เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนปริญญาตรี หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมของสาขาคณะนั้นๆก่อนการเริ่มเรียนหลักสูตรป.ตรี และเหมาะแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.0  

 หลักสูตร Bachelor Degree ปริญญาตรีเรียน 3 ปี เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการและ MQA 


สำหรับคณะบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี และการตลาดมีคณะให้เลือกเรียนดังนี้


สำหรับคณะด้านการออกแบบ Art & Design, Multimedia and Annimation มีคณะให้เลือกเรียนดังนี้

สำหรับคณะด้านการก่อสร้างและการตกแต่งภายใน มีคณะให้เลือกเรียนดังนี้

สำหรับคณะด้าน Broadcast and Journalism มีคณะให้เลือกเรียนดังนี้

สำหรับคณะด้านคอมพิวเตอร์และไอทีมีคณะให้เลือกเรียนดังนี้ 

สำหรับคณะด้าน Industrial Design และ Fashion Design  มีคณะให้เลือกเรียนดังนี้ 

สำหรับคณะด้าน Music, Sport and Fitness, Event Management, การท่องเที่ยว และการโรงแรมมีคณะให้เลือกเรียนดังนี้  


หลักสูตร Postgraduate ปริญญาโท Master Degree เรียน 2 ปี และหลักสูตรปริญญาเอก PhD เรียน 3-5 ปี เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการและ MQA มีหลักสูตรให้เลือกเรียนดังนี้


นักเรียนยังสามารถเลือกไปแลกเปลี่ยน Global Classroom ที่ Limkokwing University London ประเทศอังกฤษได้อีกด้วย