คณะแพทย์ศาสตร์ MBBS ที่ SEGi University ประเทศมาเลเซียเปิดรับสมัครแล้วโคว์ต้าสำหรับรอบเปิดเทอมเดือนกันยายน 2016 


ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ได้ที่นี่------>> 

HealthScience segi brochure.pdf HealthScience segi brochure.pdf
Size : 2781.096 Kb
Type : pdf
Phase 1
Block 1 - 4 : Year 1
Integrated Teaching & Learning of Basic Medical Sciences
 • Normal Structure & Function of the Human Cell, Tissue & Body System
 • Normal Response & Process to Disease State. Upper & Lower Limbs Musculoskeletal Systems
 • Body Reaction to Physical, Chemical and Biological Agents
 • Clinical Methods and Introduction to Community Medicine
 • Clinical Correlation
 • Block Exam/Re-Ex
Block 1 - 4 : Year 2
Integrated Teaching & Learning of Basic Medical Sciences
 • Cardiovascular & Respiratory Systems
 • Alimentary and Hepatobiliary, Blood & Haemopoetic Systems
 • The Endocrine,     Reproductive & Urinary Systems
 • The Locomotor & Nervous Systems
 • Clinical Correlation
 • Block Exam/Re-Exam
 • 1st Professional Examination
Phase 2
Posting : Year 3
Clinical Skills Development
 • Clinical Foundation
 • Internal Medicine I
 • General Surgery
 • Women’s Health & Diseases I
 • General Paediatrics
 • Junior Clerkship
 • Posting Exam/Re-Exam
Phase 3
Posting : Year 4
Rotation Posting In Major & Special Disciplines
 • Elective Posting
 • Primary Care Medicine Psychiatry, Palliative Medicine & Rehabilitation
 • Ear, Nose And Throat (ENT), Anaesthesiology, Forensic, Dermatology, Radiology & Ophthalmology
 • Posting Exam/Re-Exam
Posting : Year 5
Rotation Posting In Major & Special Disciplines
 • Surgery and Critical Care
 • Orthopaedics and Traumatology
 • Women’s Health & Diseases II
 • Internal Medicine II
 • Paediatrics and Neonatology
 • Senior Clerkship
 • Posting Exam/Re-Exam
 • Final Professional Exam

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MBBS SEGi University