รูปภาพกิจกรรม English Summer Camp เดือนตุลาคม 2010 

@ Cyberjaya, Malaysia

เเละ Special Trip to Genting Highland