Step 1: ส่งเอกสารการสมัคร

หลังจากที่นักเรียนได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเราแล้ว ทางเราจะแจ้งเอกสารการสมัครทั้งหมดพร้อมส่งใบสมัครไปให้นักเรียนกรอก นักเรียนสามารถแสกนเอกสารทั้งหมดและอีเมล์ให้เราได้ที่

info@mymalaysiastudy.com หรือ edupridebooking@gmail.com

และนัดส่งเอกสารตัวจริงให้เราได้ที่ออฟฟิศที่ท่านสดวก กรุณาทำการนัดล่วงหน้า

โทร 065-0382000


Step 2: Edupride Member

นักเรียนจะได้รับรหัสอีดูไพรด์เมมเบอร์ เพื่อเป็นโค้ดเก็บข้อมูลให้กับนักเรียนและไว้ใช้เช็คผลการสมัครตลอดการสมัคร นักเรียนจะได้รับบัตร Edupride Member  


Step 3: รอรับ Offer Letter

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารที่่ครบถ้วนพร้อมสลิปชำระเงินแล้ว ทางเราจะจัดการขึ้นทะเบียนนักเรียนทันที นักเรียนจะได้รับ Offer Letter จดหมายตอบรับภายใน 1 สัปดาห์  เมื่่อได้รับ Offer Letter แล้วนักเรียนจะต้องรอ เอกสารเรียกวีซ่า Visa Approval Letter (VAL) ประมาณ 6-10 สัปดาห์ ในขั้นตอนนี้นักเรียนสามารถอัพเดทความคืบหน้าได้ทางระบบออนไลน์ เจ้าหน้าที่ของเราจะจัดส่งลิงค์ระบบให้กับนักเรียนค่ะ

Step 4: Visa Approval Letter

เมื่อเอกสารเรียกวีซ่า Visa Approval Letter (VAL) ออกเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารนี้ให้กับนักเรียน นักเรียนต้องนำเอกสารวีซ่านี้ไปขอ Endorse ที่สถานทูตมาเลเซียในประเทศไทย

ดูรายละเอียดสถานทูตมาเลเซียที่กรุงเทพที่นี่

ดูรายละเอียดสถานทูตมาเลเซียที่สงขลาที่นี่Step 5: ส่ง Arrival form

เมื่อนักเรียนทำการ endorse วีซ่าที่สถานทูตมาเลเซียเรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้เลยค่ะ นักเรียนต้องแจ้งวันเดินทางให้กับเราก่อนเดินทางอย่างน้อย 5 วันทำการนะคะ ทางเราจะคอนเฟิรมวันเดินทางของนักเรียนไปทางสถาบัน

ทางสถาบันลัยจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับนักเรียนที่สนามบิน 


Step 6: เดินทางเข้ามาเลเซีย

 

 เมื่อนักเรียนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียในสนามบินแล้วนักเรียนต้องรอเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่อิมมิเกรชั่นออฟฟิศก่อนนะคะ เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะไปทำ Clearance ให้กับนักเรียนที่อิมมิเกรชั่น 

หากนักเรียนท่านใดไม่รอเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ไปทำ Clearance ให้และจ้อบพาสพอร์ทออกมาก่อนวีซ่านักเรียนจะถูกยกเลิกและนักเรียนเข้ามาโดยวีซ่าท่องเที่ยวแทน ขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะ

Step 7: เช็คอินหอพัก

Step 8: ลงทะเบียนมอบตัว

นักเรียนจะต้องไปลงทะเบียนมอบตัวที่สถาบัน ทางสถาบันจะแนะนำรายละเอียดต่างๆ และรับตารางเรียน 

นักเรียนจะได้ทำการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ English Placement Test 

เจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ไปรับนักเรียนจากสนามบินจะส่งนักเรียนเข้าเช็คอินหอพัก นักเรียนจะได้รับรายละเอียดกฎของหอพักและรับกุญแจคีย์การ์ดหอพัก

 

 

Step 9: ยื่นพาสพอร์ท  

ทางสถาบันจะเรียกเก็บพาสพอร์ทเพื่อไปติด Student Visa ตัวจริงให้กับนักเรียน 

ระหว่างที่พาสพอร์ทอยู่กับทางสถาบัน ทางสถาบันจะออกสำเนาพร้อม Certify copy ให้นักเรียนติดตัวไว้ค่ะ นักเรียนจะได้พาสพอร์ทคืนภายใน 10 วันค่ะ

Step 10: Enjoy your class

เริ่มเรียนตามตารางสอนที่ได้รับ บริษัทอีดูไพรด์ขออวยพรให้น้องเรียนอย่างมีความสุข ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีของเรานะคะ