เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นที่ปีนัง 

Intensive English Language Enhancement Programme (IELEP)

คอร์สสั้นภาษาอังกฤษระยะเวลาหนึ่งเดือน

คอร์สเปิดสอนทุกเดือน ตารางวันเปิดเรียนดังนี้

 •  11 มกราคม - 5 กุมพาพันธ์
 • 15 กุมพาพันธ์ - 11 มีนาคม
 • 14 มีนาคม - 8 เมษายน
 • 25 เมษายน - 20 พฤษภาคม
 • 23 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน

 • 20 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม
 • 15 สิงหาคม - 9 กันยายน
 • 12 กันยายน - 7 ตุลาคม
 • 10 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน

ราคาแพคเกจ 1 เดือน 34,900 บาท

ราคาแพคเกจ 2 เดือน 65,900 บาท

ราคาแพคเกจได้รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ 

 1. ค่าสมัคร
 2. ค่าสอบวัดระดับ
 3. ค่าคอร์สเรียน
 4. ค่าเอกสารประกอบการเรียน
 5. ค่าที่พักแบบ Triple / Quad Sharing ห้องแอร์
 6. ค่าน้ำค่าไฟ
Intensive English Language 

หลักสูตร 12 สัปดาห์ ระยะเวลาเรียน 3 เดือน พร้อมวีซ่านักเรียน

หลักสูตรนี้มี 3 ระดับชั้นเรียน นักเรียนจะทราบระดับชั้นเรียนหลังจากสอบวัดระดับแล้ว

 ราคาแพคเกจ 3 เดือน ราคากำลังอัพเดทค่ะ


ราคาแพคเกจได้รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ 

 1. ค่าสมัคร
 2. ค่าสอบวัดระดับ
 3. ค่าคอร์สเรียน
 4. ค่าขึ้นทะเบียนนักเรียน
 5. ค่าวีซ่านักเรียน
 6. ค่าประกันรักษาพยาบาล
 7. ค่าเอกสารประกอบการเรียน
 8. ค่าที่พักแบบ Triple / Quad Sharing ห้องแอร์
 9. ค่าน้ำค่าไฟ

 สมัครล่วงหน้าก่อนคอร์สเปิดอย่างน้อยสามเดือน