มหาวิทยาลัย MAHSA เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย โดยมีความมุ่งมั่นในการมอบและให้บริการการศึกษาในระดับสูงสุดและเปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงที่ประกอบด้วยหลักสูตรสาขาแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, การพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมถึงสาขาธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย MAHSA ได้เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Doctorjob’s Award ในด้านวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสาขาการพยาบาลที่ได้รับความนิยมที่สุดในปี 2009 นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัล NAPEI Award ในหมวดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยขนาดใหญ่ 2 ปีติดต่อกัน (2009 และ 2010) มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือระดับนานาชาติกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงอาทิเช่นมหาวิทยาลัย Northumbria, มหาวิทยาลัย Teesside, มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin และมหาวิทยาลัย Brighton. วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย MAHSA ได้ผสมผสานองค์ประกอบด้านวิธีการสอน, การออกแบบหลักสูตรอย่างมีนวัตกรรม, พร้อมด้วยนโยบายการดูแลที่สร้างสรรค์และเอาใจใส่เพื่อมอบชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นสำหรับนักศึกษา

ที่พัก ภายในวิทยาเขต มีที่พัก 2 ประเภทให้บริการสำหรับนักศึกษาของ MAHSA ได้แก่ที่พัก “ภายในวิทยาเขต”และ “นอกวิทยาเขต” โดยวิทยาเขตมหาวิทยาลัย Jalan (JUC) จะให้บริการที่พัก “ภายในวิทยาเขต” ซึ่งสามารถรองรับนักศึกษาได้ 3,000 คน ห้องพักมีตั้งแต่แบบห้องพักเดี่ยวจนถึงแบบพักร่วมกัน 2 คนหรือ 3 คนรวมถึงมีทางเลือกห้องพักแบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือห้องพักแบบไม่มีเครื่องปรับอากาศ ห้องพักได้รับการตกแต่งด้วยเตียงนอนและฟูก, ตู้เก็บของ, โต๊ะอ่านหนังสือ, ไฟส่องสว่างและพัดลม ที่พักมีบริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆภายในวิทยาเขตอาทิเช่นร้านสะดวกซื้อ, บริการซักรีด, อินเตอร์เน็ตคาเฟ่, โรงอาหาร, ห้องสมุดและโรงยิม นอกวิทยาเขต ทางเลือกที่พักนอกวิทยาเขตอาทิเช่นอพาร์ทเม้นต์ Pelangi และ Palm Spring ใน Kota Damansara ซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาเขตหลัก (PBD) ประมาณ 5 นาทีโดยรถยนต์และ 10 นาทีไปยัง JUC และอพาร์ทเม้นต์ Puteri ใน Brickfields ประมาณ 10 นาทีจากวิทยาเขตทั้ง 2 แห่ง นักศึกษาสามารถใช้บริการรถประจำทางหรือรถตู้ที่ให้บริการโดยวิทยาลัยเพื่อการเดินทางไปยังวิทยาลัยคณะวิชา

  • การเรียนก่อนระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตรปูพื้นสาขาวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย MAHSA มีเป้าหมายในการมอบความรู้อันกว้างขวางในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์รวมถึงสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา หลังจากสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาสามารถเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้โดยตรงที่วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย MAHSA อาทิเช่นวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, กายภาพบำบัด, ชีวเวชศาสตร์, การถ่ายภาพทางการแพทย์/รังสีวิทยา, สุขภาพสิ่งแวดล้อมและการพยาบาล  

  • ศูนย์ภาษาอังกฤษ

แผนกวิชาภาษาอังกฤษของวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย MAHSA จะช่วยเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานด้วยทักษะที่ทำการตลาดได้ในภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่ระดับประเทศเท่านั้นแต่รวมถึงระดับนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ MAHSA มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาในด้านการฟัง, การพูด, การอ่านและการเขียน

  • แพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ของวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย MAHSA จะมอบรูปแบบการเรียนอันทันสมัยและแบบดั้งเดิมสำหรับนักศึกษา โดยเป็นหลักสูตรที่อยู่บนพื้นฐานความรู้ของสาขาวิชาและประสานกับระบบที่ประกอบทั้งภาคปฏิบัติและความทันสมัยในวิธีการเรียนการสอน แม้ว่าหลักสูตรจะมุ่งเน้นการบรรยายโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สูงก็ตาม วิธีการเรียนการสอนอันมีนวัตกรรมอาทิเช่นการเรียนรู้จากปัญหา (PBL), การเรียนทางอิเล็คทรอนิคส์, ประสบการณ์ทางคลินิกเบื้องต้น (ECE) และชั้นเรียนกลุ่มขนาดเล็ก (ด้วยภาพยนตร์, การโต้วาทีและการจำลองบทบาท) จะถูกนำมาบูรณาการในหลักสูตรเพื่อเพิ่มความกระตือรือร้นของนักศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย MAHSA มีหลักสูตรที่มีชื่อเสียงสำหรับคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาทันตศัลยกรรม, อนุปริญญาสาขาเทคโนโลยีทันตกรรมและประกาศนียบัตรสาขาผู้ช่วยทันตศัลยกรรม หลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในด้านวิธีการเรียนการสอนที่สนับสนุนโดยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยเพื่อการเรียนที่มีคุณภาพ โดยมีคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญทำหน้าที่มอบการสอนที่มีคุณภาพ

  • เภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์เปิดสอน 2 หลักสูตรได้แก่หลักสูตรอนุปริญญาสาขาเภสัชศาสตร์ (DPharm) และปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ (เกียรตินิยม) นักศึกษาหลักสูตร DPharm รุ่นแรกลงทะเบียนเรียนเมื่อเดือนมกราคม 2006 และปัจจุบันผ่านมาแล้ว 26 รุ่น

  • การพยาบาล

คณะการพยาบาลเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการพยาบาล, อนุปริญญาขั้นสูงสาขาการผดุงครรภ์, ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาการพยาบาลศึกษา 4+0 (มหาวิทยาลัย Teesside, สหราชอาณาจักร), ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล (เพิ่มเติม) และการฝึกอบรมผู้ช่วยในคลินิก (โดยความร่วมมือกับ AFPM)

  • สหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ของ MAHSA เปิดสอนหลักสูตรสาขาสุขภาพสิ่งแวดล้อม, การถ่ายภาพทางการแพทย์, ชีวเวชศาสตร์และกายภาพบำบัด

  • บัณฑิตศึกษา

คณะบัณฑิตศึกษาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการดูแลสุขภาพขั้นสูง (นานาชาติ) หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores ของสหราชอาณาจักรและได้รับการรับรองโดยกระทรวงอุดมศึกษาแห่งมาเลเซียและองค์กรวิชาชีพต่างๆ ขณะที่สำนักงานคุณวุฒิมาเลเซีย หรือ MQA ได้ให้การรับรองเบื้องต้น

  • ธุรกิจและการบัญชี

คณะธุรกิจและการบัญชีเปิดสอนหลักสูตรปูพื้นสาขาธุรกิจ, ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม), ปริญญาตรีสาขาการบัญชีและปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ


เอกสารประกอบการสมัครในการสมัคร

1. กรอกใบสมัครติดรูปถ่าย 2 นิ้ว ฉากหลังสีฟ้า 
2. ทรานสคริปจบ ม.3-6 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ผลการสอบ IELTS หรือ TOEFL (ถ้ามี)
4. สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) ทั้งเล่มทุกหน้ารวมหน้าว่าง
5. รูปถ่าย 2 นิ้ว ฉากหลังสีฟ้า 8รูป
6.  ค่าสมัคร


คุณสมบัติผู้สมัคร

- นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 6 หรือเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สอบผ่านวิชาวิทยาศาสตร์