**หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 1ปีครึ่ง ถึง 2ปี

ค่าคอร์สปริญญาโท

Intake:

MARCH

JUNE

NOVEMBER


MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

KP/JPS(KA5930)4/10

 

(สาขา Management, Marketing, Finance & Banking, Project Management)

*นักศึกษาต้องชำระค่าดำเนินการส่งเอกสารและการสมัครเป็นจำนวน 3,000บาท

*ทางสถาบันยินยอมให้นักศึกษาที่สมัครเข้ามาผ่าน MYADROSA.COM สามารถแบ่งจ่ายค่าคอร์สได้

*เมื่อทำการสมัครนักศึกษาต้องชำระก่อน RM 12,000 เพื่อทำการสมัครและขอวีซ่า

 โดย RM 12,000 นี้จะไปหักจากค่าคอร์ส และค่าคอร์สที่เหลือทั้งหมดนักศึกษาสามารถแบ่งชำระได้ตามเทอม

*ในกรณีที่ค่าเทอมแรกตามรายวิชาบวกค่าสมัครและวีซ่ามากกว่า RM 12,000 นักเรียนจะต้องชำระส่วนเกินก่อนเข้าเรียนเพื่อชำระค่าเทอมแรกให้ครบก่อนเรียน

*ค่าเทอมขึ้นอยู่กับ Module วิชา ตามด้านบนที่แจ้งไว้ RM1, 350/Module ทั้งคอร์สป.โทมี 15 Module

ใบสมัครค่ะกรอกเเล้วส่งกลับมาให้เราได้เลยจ้า