มหาวิทยาลัย Segi University College ที่ Damansara กัวลาลัมเปอร์

สภาพแวดล้อมสวยงามเหมาะแก่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมาตรฐารสากล นักศึกษาจากหลากหลายประเทศ

คณะโดดเด่นดังนี้ค่ะ

BA (Hons) Multimedia Design

"ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารช่วยสร้างแรงบันดาลใจ

คณะศิลปะและการออกแบบที่มหาวิทยาลัย Segi เน้นการผสมผสานทฤษฎีกับการปฎิบัติ

ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเว็บ, ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ หรือแม้แต่ทางอุตสาหกรรมสำหรับหลักสูตรนี้เน้นไปที่ความหลากหลายที่จะส่งผลดีทางอาชีพและมีโอกาศในการทำงานที่ดีขึ้นในอนาคต

 • ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี
 • รอบเปิดเรียน มกราคม กันยายน ตุลาคม
 • ประกาศณียบัตรจาก SEGi University
 • สถานที่เรียน Segi University, Kota Damansara


Bachelor of Hospitality Management (Hons)

"การสร้างมาตรฐานการบริการระดับ 5 ดาว"

หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผุ้เรียนมีทักษะและควารู้ที่ครอบคลุมทั้งการตลาด, การจัดการ, ทรัพยากรมนุษย์, การวางแผนและการวิจัยอื่นๆ อีกทั้งหลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ที่จะเรียนรู้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย

 • ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี
 • รอบเปิดเรียน พฤษภาคม กันยายน 
 • ประกาศณียบัตรจาก SEGi University
 • สถานที่เรียน Segi University, Kota Damansara

Bachelor of Arts (Hons) Business Management

"เปิดโลกธุรกิจกับ SEGi"

Segi ร่วมกับ University of Sunderland ประเทศอังกฤษ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจทั่วโลกโดยการนำเสนอหลักสูตรทางธุรกิจที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี คณะบริหารธุรกิจเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในมหาวิทยาลัย SEGi และมีความภูมิใจในการให้บริการการศึกษาด้านธุรกิจที่มีคุณภาพสูงสุด

 • ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี
 • รอบเปิดเรียน เช็คกับทางเราได้ที่ info@edupridecompany.com
 • ประกาศณียบัตรจาก University  of Sunderland ประเทศอังกฤษ
 • สถานที่เรียน SEGi College Kota Damansara / SEGi College Subang Jaya /SEGi College Penang / SEGi College Sarawak

BA (Hons) Mass Communication

"ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารด้านความคิดสร้างสรรค์"

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง Segi ร่วมกับ University of Sunderland ประเทศอังกฤษมุ่งเน้นการสอนความคิดเกี่ยวกับทฦษฎีและการปฎิบัติด้านการสื่อสารมวลชน โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่เสิรมสร้างการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการและการปฎิบัติด้านวิชาชีพ


 • ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี
 • รอบเปิดเรียน เช็คกับทางเราได้ที่ info@edupridecompany.com
 • ประกาศณียบัตรจาก University  of Sunderland ประเทศอังกฤษ
 • สถานที่เรียน SEGi College Subang Jaya 


BSc (Hons) Computing with Digital Media

"พร้อมร่วมงานกับบริษัทใหญ่ระดับโลก"

สำหรับหลักสูตรนี้จะได้ศึกษาถึงการนำองค์ความรู้ของการผลิดสื่อมัลติมีเดียและบริการผ่านเทคโนโลยีสื่อสารและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ โดยศึกษาทักษะออกแบบตามจุดมุ่งหมายที่จะนำไปใช้รวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรวมสื่อมัลติมีเดียกับอุปกรณ์สื่อสาร, การผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว, การพัฒนาเนื้อหาและบริการผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต

 • ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี
 • รอบเปิดเรียน กุมพาพันธ์ กรกฎาคม กันยายน 
 • ประกาศณียบัตรจาก University  Greenwich ประเทศอังกฤษ
 • สถานที่เรียน Segi College, Kuala Lumpur

Bachelor Of Laws (Hons)

"ศึกษาด้านกฎหมายในประเทศมาเลเซีย"

การเรียนคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย SEGi มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงสำหรับนักศึกษาได้ชื่อว่าเป็นคณะที่มีคุณภาพมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ อีกทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะช่วยพัฒนาทักษะทางการคิดเชิงวิเคราะห์และการวิจัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

 • ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี
 • รอบเปิดเรียน เช็คกับทางเราได้ที่ info@edupridecompany.com
 • ประกาศณียบัตรจาก University  of London International Program ประเทศอังกฤษ
 • สถานที่เรียน Segi College, Sarawak


สำหรับน้องๆที่สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษา เรายินดีอย่างยิ่งในการให้บริการค่ะ 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม