สถาบันภาษา The Language House กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

แคมปัสใหม่ที่ Centrestage


INTENSIVE ENGLISH LANGUAGE 


เรียนวันจันทร์ - ศุกร์  เวลาเรียนดังนี้ 

จันทร์ - พฤหัสบดี เรียน 9.00-16.00

ศุกร์ เรียน 8.30-13.15


คอร์สเรียน Writing, Reading, Listening and Speaking


ตารางวันเปิดคอร์สเรียนดังนี้

  • 11 APRIL
  • 09 MAY
  • 06 JUNE
  • 01 AUGUST

  • 29 AUGUST
  • 26 SEPTEMBER
  • 24 OCTOBER
  • 21 NOVEMBER
  • 19 DECEMBER

Package คอร์สภาษา 1 เดือน ราคา 25,900 บาท

ราคานี้รวมค่าสมัคร ค่าสอบวัดระดับ ค่าคอร์สเรียน และอุปกรณ์การเรียนไว้แล้ว

**ราคาหอพักมีให้เลือกหลายแบบสนใจห้องพักแบบไหนติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ**


Package คอร์สภาษา 2 เดือน ราคา 55,000 บาท

ราคานี้รวมค่าสมัคร ค่าสอบวัดระดับ ค่าคอร์สเรียน และอุปกรณ์การเรียนไว้แล้ว

**ราคาหอพักมีให้เลือกหลายแบบสนใจห้องพักแบบไหนติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ**


Package คอร์สภาษา 3 เดือน ราคา 72,000 บาท

ราคานี้รวมค่าสมัคร ค่าสอบวัดระดับ ค่าคอร์สเรียน และอุปกรณ์การเรียนไว้แล้ว

**ราคาหอพักมีให้เลือกหลายแบบสนใจห้องพักแบบไหนติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ**


************* คอร์สแพคเกจ 1-3 เดือนไม่มีวีซ่านักเรียน นักเรียนต้องออกไปจ้อบพาสพอร์ททุกๆ 30 วัน******************


Package คอร์สภาษา 4 เดือน ราคา 113,900 บาท

ราคานี้รวมค่าสมัคร ค่าวีซ่านักเรียน ค่าประกันรักษาพยาบาล ค่ารับจากสนามบิน ค่าสอบวัดระดับ ค่าคอร์สเรียน และอุปกรณ์การเรียนไว้แล้ว

**ราคาหอพักมีให้เลือกหลายแบบสนใจห้องพักแบบไหนติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ**


Package คอร์สภาษา 6 เดือน ราคา 154,000 บาท

ราคานี้รวมค่าสมัคร ค่าวีซ่านักเรียน ค่าประกันรักษาพยาบาล ค่ารับจากสนามบิน ค่าสอบวัดระดับ ค่าคอร์สเรียน และอุปกรณ์การเรียนไว้แล้ว

**ราคาหอพักมีให้เลือกหลายแบบสนใจห้องพักแบบไหนติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ**


Package คอร์สภาษา 9 เดือน ราคา 225,300 บาท

ราคานี้รวมค่าสมัคร ค่าวีซ่านักเรียน ค่าประกันรักษาพยาบาล ค่ารับจากสนามบิน ค่าสอบวัดระดับ ค่าคอร์สเรียน และอุปกรณ์การเรียนไว้แล้ว

**ราคาหอพักมีให้เลือกหลายแบบสนใจห้องพักแบบไหนติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ**


************* คอร์สแพคเกจ 4-9 เดือนมีวีซ่านักเรียน และประกันรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาคอร์สไว้ให้แล้วค่ะ******************