หลักสูตรเทรนนิ่งพร้อม Certificate

 ระยะสั้น 5 วัน หรือระยะเวลาตามที่บริษัทองค์กรณ์ของท่านกำหนดค่ะ 

เราสามารถจัดให้ท่านได้ค่ะ